Полезни съвети за Родители от ОбСНВ - Благоевград

Родители снимка
 • Новини за

  Насоченост на грижите

  08.09.2020 Насочеността на грижите се състои в задължението на пациента, но още повече на терапевта – който е реализатор и гарант – да насочи всеки лечебен акт, всяка ориентация, всяка споделеност в перспективата за помощ.Лечението на наркомани не може да... ...още
 • Новини за

  Нужда от другия и запазване на себе си

  04.09.2020 Във връзките, които установява със своето обкръжение, юношата се изкушава да замества личността с предмет.При отношенията между хората се предполага, че и едните, и другите, за да опознаят и себе си и другите, се намират в идентична ситуация „да... ...още
 • Новини за

  Търсене на усещания

  03.09.2020 Неуспехи, чести раздели в ранните семейни отношения, довеждат до емоционални липси и празноти, които могат да се запълнят само с нови усещания: едно минало изпълнено с емоции може да се замести с едно настояще, пълно с усещания.Усещането е „... ...още
 • Новини за

  Системни терапии

  01.09.2020 Сбор от психотерапевтични  практики, използвани в различни типове зависимост, които включват лечение на близките на зависимото лице.Използван много нашироко, този подход води до определени заключения.Преди всичко зависимата личност се намира в един... ...още
 • Новини за

  Привързаност

  31.08.2020 Мъката не може да се предаде с думи. Но как да си помогнем един на друг и  да разберем какво изживяваме? Няма универсални решения , нито безпогрешни техники, с които да успокоим, онези които преживяват лични загуби. Причината за този факт, е че... ...още
 • Новини за

  Възстановяване на емоционалното равновесие

  03.08.2020 Не е възможно да живеем зад „стена“, която да ни изолира от несгодите в живота и от сблъсъците между личностите, поради което няма гаранция, че днес или утре няма да изпитаме гняв или обида.Необходимо е да  развием умението да предотвратяваме... ...още
 • Новини за

  Къде трябва да очертаете границата?

  30.07.2020 Очарованието не е инструмент, посредством който да търсите само единствено своята лична изгода.Обратно – ако можете да го направите трайно, другите хора също трябва да се почувстват удовлетворени.Необходимо е да очертаете ясна граница между етично и... ...още

Pages