Полезни съвети за Родители от ОбСНВ - Благоевград

Родители снимка
 • Новини за

  Алкохолен делир

  11.09.2020 Алкохолният делир е синдром на помрачение с възбуда, халюцинации и тремор, който се явява при хроничен алкохолизъм, при спиране на алкохолната консумация.Настъпва след 24 до 78 часа и се придружава с изпотявания, дехидратация, треска и представлява... ...още
 • Новини за

  Кетизъм

  10.09.2020 Кетизмът е форма на наркомания, разпространена в Източна Африка и Арабския полуостров, която се свежда до ежедневно дъвчене на листа на кет за психостимулиращия им ефект.Древна практика, на която се отдава до две трети от населението в някои региони... ...още
 • Новини за

  Мескалин

  09.09.2020 Халюциногенен алкалоид, изолиран от различни растения от семейство кактацее, най-известно от които е пейот.Мескалинът е открит от немския химик Хефтер през 1894г. и синтезиран от Ернст Шпет през 1919г.Структурата му е подобна на фенил-етил-амините и... ...още
 • Новини за

  Насоченост на грижите

  08.09.2020 Насочеността на грижите се състои в задължението на пациента, но още повече на терапевта – който е реализатор и гарант – да насочи всеки лечебен акт, всяка ориентация, всяка споделеност в перспективата за помощ.Лечението на наркомани не може да... ...още
 • Новини за

  Нужда от другия и запазване на себе си

  04.09.2020 Във връзките, които установява със своето обкръжение, юношата се изкушава да замества личността с предмет.При отношенията между хората се предполага, че и едните, и другите, за да опознаят и себе си и другите, се намират в идентична ситуация „да... ...още
 • Новини за

  Търсене на усещания

  03.09.2020 Неуспехи, чести раздели в ранните семейни отношения, довеждат до емоционални липси и празноти, които могат да се запълнят само с нови усещания: едно минало изпълнено с емоции може да се замести с едно настояще, пълно с усещания.Усещането е „... ...още
 • Новини за

  Системни терапии

  01.09.2020 Сбор от психотерапевтични  практики, използвани в различни типове зависимост, които включват лечение на близките на зависимото лице.Използван много нашироко, този подход води до определени заключения.Преди всичко зависимата личност се намира в един... ...още

Pages