КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ 2014 - 2015 УЧЕБНА ГОДИНА

03.02.2015

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

2014 - 2015 УЧЕБНА ГОДИНА

 

„Моят любим национален герой”

        1– 4 клас (включително предучилищни групи):

-          разказ;

-          есе;

-          стихотворение;

-          рисунка;

-          постер;

-          мултимедийна презентация.

Изисквания:

-          относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;

-          относно стихотворението - няма ограничения в обема;

-          относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;

-          относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;

-          относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;

-          всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

    

 “Човекът – свободен и независим”

      5 – 7 клас:

-          разказ;

-          есе;

-          стихотворение;

-          рисунка;

-          постер;

-          мултимедийна презентация.

      8 - 12 клас:

-          разказ;

-          есе;

-          стихотворение;

-          рисунка;

-          постер;

-          мултимедийна презентация.

Пояснение:

В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:

-          относно разказа и есето - няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;

-          относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;

-          относно постера - няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;

-          относно стихотворението - няма ограничения в обема;

-          относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;

-          всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 28.02.2015 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" 1, Община Благоевград, стая 516.

Телефон за връзка с нас: 073/ 83-07-11.

Сайт на ОбСНВ Благоевград – www.neumirai.org

 

Кратък линк

Още Новини