Обучение на екипа на Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград

27.07.2020

В условията на извънредна обстановка, екипът на Общински съвет по наркотични вещества Благоевград проведе обучение за повишаване квалификацията на служителите, при спазване на съответните изисквания. Всички специалисти от Превантивно–информационния център, включително председателят и секретарят на ОбСНВ, преминаха обучение на тема „Професионалният компетентностен профил на служителя в ОбСНВ и работа с лично портфолио“.

Гл. ас. д-р Марияна Шехова – Канелова, която е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, в продължение на няколко академични часа реализира този квалификационен курс и след успешно извършените задачи връчи сертификати с международна акредитация на специалистите в ОбСНВ и ПИЦ.















Кратък линк

Още Новини